Խաղերի Հեռարձակում


Տեսնել բոլորը

Հաշվելով գնդակի հարվածների քանակը

Մարզական մրցումների անցկացման Կանոնակարգի 8-րդ բաժնի 8.1 կետի համաձայն : «Հանդիպման անցկացման ընթացքում, երբ գնդակը խաղի մեջ է, մարզական մրցումների կազմակերպիչը կատարում է թենիսի սեղանին գնդակի հարվածների քանակի հաշվարկ: Հաշվի են առնվում թենիսի սեղանին միայն նշանակալի հարվածները:
Նշանակալի հարված ասելով հասկացվում է գնդակի հպումը (հարված) սեղանի մակերեսին սեղանի մի կողմից մյուսը տեղաշարժման ընթացքում: Սեղանին գնդակի հարվածը, որը տեղի է ունեցել ցանցին գնդակի կպնելու հետևանքով և անցել է հակառակ կողմը, հաշվի է առնվում: Սեղանին գնդակի հարվածը, որը տեղի է ունեցել ցանցին գնդակի կպնելուց և ՉԻ անցել հակառակ կողմը, հաշվի չէ առնվում:
Հարվածների քանակության հաշվարկը իրականացվում է տեխնիկական հատուկ սարքերի (ցուցատախտակ) միջոցով, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կարող են անջատվել: Ցուցատախտակի անջատված լինելու ժամանակ, նշանակալի հարվածների հաշվարկ չի կատարվում»:

ԷՋ LIVE